Právnik radí: o ťarchách alebo ako nekúpiť nehnuteľnosť s cudzou babkou

Pri kúpe nehnuteľnosti venujte pozornosť ťarchám, ktoré sú na nehnuteľnosti a ktoré môžu potenciálneho majiteľa obmedzovať pri kúpe, alebo ktoré na nového majiteľa spolu s nehnuteľnosťou prechádzajú. Nový majiteľ je povinný takéto obmedzenia strpieť. Najrozšírenejšou ťarchou býva ťarcha zapísaná v prospech hypotekárnej banky súčasného majiteľa. Táto býva z listu vlastníctva odstránená na základe vydanej kvitancie banky (potvrdenie banky o úhrade dlhu – hypotéky). Ďalšími častými ťarchami bývajú  ťarchy z dôvodu, že proti majiteľovi nehnuteľnosti je vedená exekúcia. Tieto ťarchy sa musia zvyčajne odstraňovať z finančných prostriedkov kupujúceho, keďže predávajúci väčšinou nemá finančné prostriedky na ich vyplatenie. Toto môže spôsobiť problémy v prípade, keď kupujúci kupuje nehnuteľnosť prostredníctvom hypotekárnej banky, pretože banky požadujú, aby bol list vlastníctva pri poskytnutí úveru kupujúcemu bez takýchto tiarch. Častou ťarchou býva právo doživotného bývania, ktorá umožňuje rodičom, resp. prarodičom v pokoji v nehnuteľnosti dožiť. Táto ťarcha môže byť vymazaná na základe dohody o zrušení tohto vecného bremena, alebo po smrti oprávneného návrhom na kataster s doloženým úmrtným listom.   V praxi sa už stalo, že kupujúci kúpil dom aj s cudzou babkou, takže opatrne 🙂 K bytu sa na základe zákona viaže zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Ide o ťarchu, ktorá prevod bytu resp. nebytového priestoru neobmedzuje v prípade, že predávajúce má riadne zaplatené všetky záväzky voči spoločenstvu resp. správcovi bytového domu.

Ak chcete mať stopercentnú istotu, zverte predaj a kúpu nehnuteľnosti realitnej kancelárii. Tá preberá dohľad nad celou transakciou a chráni rovnako predávajúceho, aj kupujúceho.