Právnik radí: riziko platby v hotovosti

Ak kupujete nehnuteľnosť v hotovosti, venujte pozornosť nasledovným riadkom. Vyplácanie finančných prostriedkov v hotovosti z vlastných zdrojov môže byť rizikovou transakciou. Najmä ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu za nehnuteľnosť, avšak stále nemá rozhodnutie o tom, že už je vlastníkom nehnuteľnosti.  Zo skúsenosti vieme, že dôvera zmluvných strán v to, že druhá strana dodrží zmluvné podmienky, sa v praxi nie vždy vyplatí. Je dobré, keď má situácia garanta – tretiu stranu, ktorá zaručí predávajúcemu vyplatenie finančnej čiastky zloženej kupujúcim a kupujúcemu že nadobudne nehnuteľnosť a že jeho financie budú do tej doby v bezpečí. Na ochranu kupujúceho, ale aj predávajúceho vhodným nástrojom využitie úschovy finančných prostriedkov – či už prostredníctvom notára, alebo realitnej kancelárie, ktorá úschovu poskytuje, alebo vinkulácie prostredníctvom banky.

V prípade, že sa rozhodnete predaj alebo kúpu zveriť realitnej kancelárii, je riziko nákupu nehnuteľnosti v hotovosti minimálne. Okrem samotnej úschovy pre vás dobrá realitná kancelária zabezpečí plynulý prevod nehnuteľnosti.