Právnik radí: na detailoch záleží

Zmluvu je možné prirovnať k autu: jeden produkt zložený z množstva súčiastok, ktoré v aute majú svoj význam, aby auto mohlo plniť úlohy auta a dobre slúžiť. Nekvalitná zmluva je ako auto, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako auto: má štyri kolesá, volant, prevodovku, výfuk, ktoré ale kvôli drobnej vade vás nechá v tej najnevhodnejšej chvíli na diaľnici. Zlá zmluva vám spôsobí množstvo zbytočných problémov, ktorých riešenie spotrebuje veľa času, energie a veľmi často aj finančných prostriedkov.

Na detailoch záleží

Rozdiel medzi kvalitnou a nekvalitnou zmluvou môže spočívať v na prvý pohľad bezvýznamnom ustanovení, ktoré môže mať v reálnom živote významné dôsledky a spôsobiť nie jednu vrásku na čele.

Častým problémom pri vypracovávaní zmluvy bývajú preklepy v uvedených osobných údajoch predávajúcich a kupujúcich v zmluve. V prípade, ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby alebo nesprávnosti v osobných údajoch zmluvných strán, je potrebné vykonať opravu dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve. Ak sa chyba objaví na liste vlastníctva po jej zavkladovaní na katastri, je potrebné požiadať kataster o odstránenie týchto chýb. Ďalším častým problémom býva nesprávne uvedenie čísla účtu, na ktoré majú byť prevedené finančné prostriedky za predávanú nehnuteľnosť. Ak bolo nesprávne číslo účtu zadané na neexistujúceho príjemcu alebo bolo zadané v zlom formáte, peniaze sa vracajú na účet odosielateľa automaticky. Komplikácie nastanú, ak nesprávne číslo účtu patrí reálnemu príjemcovi a transakcia sa realizovala. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť o vrátenie neoprávnene prijatých peňažných prostriedkov a čakať, či neoprávnený príjemca odsúhlasí vrátenie finančnej čiastky odosielateľovi. V prípade, že takýto súhlas nedá, ostáva odosielateľovi iba možnosť domáhať sa ich na súde.

Ak chcete mať stopercentnú istotu, že je zmluva v poriadku, obráťte sa na dôsledného právnika. Najjednoduchšou cestou je však zveriť predaj nehnuteľnosti realitnej kancelárii schopnej kvalitne zabezpečiť predaj nehnuteľnosti aj po právnej stránke.