Štát chce podporiť štartovacie byty novými dotáciami

Biedna podpora bývania zo strany štátu by mohla byť onedlho opäť o niečo lepšia. Naši kompetentní totiž pracujú na schválení novely zákona, vďaka ktorej má byť kúpa alebo výstavba štartovacích bytov finančne podporovaná.

Po dlhšej odmlke sa slovenská vláda začala opäť zaoberať otázkou bývania. Tentoraz sa snaží riešiť situáciu okolo štartovacích bytov, ktorých je v slovenských mestách žalostne málo. Aj preto sa na stôl dostal návrh novely zákona, ktorej schválením by sa kúpa a výstavba menších štartovacích bytov podporovala štátnymi dotáciami.

Nový príspevok na štartovacie byty

Napriek tomu, že v systéme štátnej podpory bývania existuje zopár druhov dotácií, v prípade schválenia tejto novely má ísť o nový druh príspevku. Ten má ponúknuť bytovým družstvám  a samosprávam dotáciu na kúpu a výstavbu nových bytov, ktoré by sa potom prenajali ľuďom s nižším príjmom hľadajúcim štartovacie bývanie. Najnovšie informácie hovoria o pomoci až pre 1500 domácností, pričom v prípade veľkého záujmu by sa mohla ešte zvýšiť.

Čítajte celý článok

Share